Get in Touch

Mia Tirado

Drake University ’19 | Magazine Media | Graphic Design

Email: mia.tirado@drake.edu

Cell: (773)-620-2188

 


css.php